Pravila nagradnog konkursa »DIZAJNIRAJ SVOJU ČAŠU«

ORGANIZATOR I TRAJANJE KONKURSA

Organizator nagradnog konkursa “Dizajniraj svoju čašu” je Atlantic Brands d.o.o. Beograd, ul. BulevarPeka Dapčevića 29. Konkurs traje u periodu od 11.5.2017. godine sa početkom u 00:01 do 7.6.2017. godine do 23h i organizujese na teritoriji Republike Srbije.

MEHANIZAM UČESTVOVANJA

Konkurs se realizuje na internet stranici www.dizajnirajsvojucasu.com. Ulaskom na naznačenu internet stranicu učesnik otvara aplikaciju u okviru koje dizajnira svoju Cedevita čašu.

Učestvovanjem u nagradnom konkursu učesnik prihvata propisane uslove, kako je definisano u opštim odredbama. Da bi učesnik pristupio aplikaciji potrebno je da ukuca alfanumerički kod koji će dobiti na fiskalnom računu pri kupovini Cedevita proizvoda isključivo u Delhaize MAXI objektima. Proizvodi koji učestvuju u konkursu su Cedevita proizvodi bilo kog ukusa, gramaže 75g, 150g, 200g, 500g i 1kg i Cedevita 345ml bilo kog ukusa.

Dizajn treba da bude kreativan i zanimljiv, a žiri će izabrati jedno najkreativnije i najzanimljivije rešenje kao pobedničko. Zbog tehničkih ograničenja štampe na čaši, dizajn može biti pozicioniran na označenom mestu na čaši u samoj aplikaciji. Dizajn može da se odradi sa ukupno 109 ponuđenih elemenata. Zbog tehničkih ograničenja finalni dizajn može sadržati 4 boje koje korisnik sam bira, od ukupno 8 ponuđenih.

Žiri čine: Brand Operations Manager Atlantic Brands-a, Marketing Manager Cedevite, Senior Brand Manager Cedevite, Digital Manager Cedevite, Marketing Manager Delhaize Srbija, predstavnik agencije Alert.

Dizajn koji bude proglašen kao pobednički biće apliciran na Cedevita čašu koja će biti izrađena i korišćena u promotivne svrhe od strane Organizatora nagradnog konkursa.

Žiri Organizatora će prihvatiti samo dizajnerska rešenja koja poštuju pozitivne vrednosti koje promoviše Cedevita. Na konkursu mogu da učestvuju svi koji:

  • su stariji od 18 godina,
  • su saglasni sa pravilima ovog konkursa
  • pristaju da Organizator stekne sva imovinska prava intelektualne svojine i da na Organizatora prenesu vršenje svih moralnih prava autora, na sva izrađena dizajnerska rešenja, uključujući i izmenu istih i da od istih izradi promotivne materijale bez dodatnih nadoknada autorima;
  • pristaju da Organizatoru ostave svoje lične podatke (ime, prezime, kontakt telefon i e-mail adresu, adresu stanovanja, pol, datum rođenja) prvenstveno u svrhu kontaktiranja ukoliko je učesnik osvojio nagradu ili obaveštenja u toku konkursa;
  • pristaju da Organizator prikupljena dizajnerska rešenja koristi kao promotivne materijale bez dodatnih nadoknada učesnicima;

Sva dizajnerska rešenja će biti postavljena i dostupna za pregled na internet stranici www.dizajnirajsvojucasu.com.

FOND NAGRADA I PREUZIMANJE NAGRADE

Jedno rešenje, koje od strane žirija bude smatrano kao najkreativnije i najzanimljivije, biće proglašeno kao pobednik konkursa i dobiće nagradu. Nagrada: putovanje za 2 osobe u Berlin. U putovanje je uključen avionski prevoz i smeštaj u hotelu.

Pobedničko rešenje biće aplicirano na 10 000 čaša koje će biti dostupne u Delhaize MAXI objektima nakon završetka konkursa.

Pobedničko rešenje i ime dobitnika nagrade biće objavljeno na internet stranici www.dizajnirajsvojucasu.com najkasnije 5 dana od završetka nagradnog konkursa. Učesnik čiji dizajn bude proglašen kao pobednički biće pozvan od strane organizatora najkasnije u roku od 10 dana kako bi usledio dogovor o preuzimanju nagrade. Ukoliko se dobitnik nagrade iz ovog konkursa ne javi na telefonski poziv u periodu od petnaest (15) dana od dana objavljivanja pobednika, smatraće se da je dobitnik odustao od nagrade a Organizator nije dalje u obavezi da nagradu isporuči.

Opšte odredbe:

Atlantic Brands d.o.o. obaveštava sve učesnike na ovom konkursu da isti ima zabavni karakter. Da biste učestvovali u ovom nagradnom konkursu potrebno je da prethodno prihvatite propisane uslove konkursa, tako što ćete kliknuti da prihvatate ili se slažete sa ovim pravilima. Molimo da pažljivo pročitate ova pravila pre nego što uzmete učešće, a pre nego što nastavite, trebalo bi da odštampate ili sačuvate kopiju ovih pravila za svoju arhivu. Prijavom za učestvovanje na ovom konkursu smatra se da je svaki učesnik pročitao/la ova pravila, da ih je razumeo u celosti i dao saglasnost za sledeće: Kao lice koje je starije od 18 godina, saglasan/a sam sa davanjem mojih ličnih podataka. Takođe sam saglasan/a da materijal nastao tokom realizacije ovog konkursa mogu da se koriste u promotivne i druge marketinške svrhe. Obavešten/a sam da se moji lični podaci kao što su telefon i adresa stanovanja prikupljaju isključivo zbog identifikacije dobitnika nagrade. Takođe sam obavešten/a o svom pravu da svoj pristanak na davanje ličnih podataka opozovem, kao i svojim pravima u slučaju nedozvoljene obrade. Pristajem da budem kontaktiran od strane Atlantic Brands-a u vezi ovog konkursa. Potvrđujem da sam upoznat sa pravom Atlantic Brands-a da pri realizaciji ovog nagradnog konkursa ne prihvati ili ukloni sva dizajnerska rešenja koja po svom nahođenju smatra neprihvatljivim zbog toga što nisu u skladu sa propisima ili nisu u skladu sa pozitivnim vrednostima koje Atlantic Brands promoviše (biće uklonjena dizajnerska rešenja koja se dovode u vezu sa: nasiljem, pozivanjem na nasilje, nacionalnu, versku, rasnu ili bilo koju drugu vrstu netrpeljivosti i koje nisu u skladu sa internom politikom promovisanja brenda – dovođenje brenda u lošu konotaciju, itd.). Potvrđujem da Atlantic Brands ne snosi odgovornost u slučaju zloupotrebe materijala kao i da Atlantic Brands nije odgovoran za štetu koja mi može nastati usled (zlo)upotrebe podataka koje ostavljam ovim putem. U slučaju spora, primeniće se pravo Republike Srbije i nadležnost suda u Beogradu.